Loại tiền xu tiêu chuẩn

 • V Type Coin type Super Capacitor 4.0F 5.5V

  Loại V Loại đồng xu Siêu tụ điện 4.0F 5.5V

  Đồng hồ thông minh, siêu tụ điện loại đồng xu, siêu tụ điện farad 5.5V 0.1F 0.22F 0.33F 0.47F 1.0F 1F 1.5F 2.0F 2F 4.0F 5.0F

  Tuổi thọ chu kỳ dưới điện áp danh định —- 500000 chu kỳ︱ △ C / C︱≤30%, ESR≤4 lần giá trị ban đầu (25 ℃)

  Phương pháp thử nghiệm dựa trên —- IEC 62391-1 Tụ điện hai lớp cố định dùng trong thiết bị điện tử -Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung

  Điện dung dựa trên phương pháp phóng điện không đổi

 • Coin Type 0.1F 5.5V Farad Supercapacitor

  Siêu tụ điện Farad loại 0,1F 5,5V

  Siêu tụ điện Farad loại 0,1F 5,5V

   

  Tuổi thọ chu kỳ dưới điện áp danh định —- 500000 chu kỳ︱ △ C / C︱≤30%, ESR≤4 lần giá trị ban đầu (25 ℃)

  Phương pháp thử nghiệm dựa trên —- IEC 62391-1 Tụ điện hai lớp cố định dùng trong thiết bị điện tử -Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung

  Điện dung dựa trên phương pháp phóng điện không đổi

 • Coin Type C-type Super Capacitor 5.5V 0.22F

  Đồng xu Loại siêu tụ điện loại C 5.5V 0.22F

  Loại đồng xu Siêu tụ điện 5.5V 0.22F Loại C

 • Coin Type 5.0F 5.5V Farad Capacitor Double Layer Capacitor

  Loại đồng xu Tụ điện Farad 5.0F 5.5V Tụ điện hai lớp

  Đồng hồ thông minh, siêu tụ điện loại đồng xu, siêu tụ điện farad 5.5V 0.1F 0.22F 0.33F 0.47F 1.0F 1F 1.5F 2.0F 2F 4.0F 5.0F

  Tuổi thọ chu kỳ dưới điện áp danh định —- 500000 chu kỳ︱ △ C / C︱≤30%, ESR≤4 lần giá trị ban đầu (25 ℃)

  Phương pháp thử nghiệm dựa trên —- IEC 62391-1 Tụ điện hai lớp cố định dùng trong thiết bị điện tử -Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung

  Điện dung dựa trên phương pháp phóng điện không đổi